Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Θερμομαγνητική διαφορική προστασία"