Τα αποτελέσματα ήταν 184 σε "Πλαίσια πλαστικά - στήριξη με κλιπς"