Τα αποτελέσματα ήταν 7 σε "Πρίζες ρεύματος standard Ιταλίας"