Τα αποτελέσματα ήταν 7 σε "Μηχανισμοί εντολών διάφοροι"