Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Πρίζες ρεύματος standard Ιταλίας"