Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Φίς αρσενικά πλακέ πλαγίας εξόδου"