Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Φίς αρσενικά πλακέ πλαγίας εξόδου"