Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Πολύπριζα απλά με καλώδιο"