Τα αποτελέσματα ήταν 5 σε "Πολύπριζα απλά με καλώδιο"