Τα αποτελέσματα ήταν 16 σε "Φίς και πρίζες σήματος"