Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Φίς TV αρσενικά ευθείας εξόδου"