Τα αποτελέσματα ήταν 2 σε "Φίς TV θηλυκά ευθείας εξόδου"