Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Σειρά ημιστεγανών ιβουάρ IP40"