Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Σειρά ημιστεγανών γκρί IP40"