Τα αποτελέσματα ήταν 32 σε "Εξαρτήματα εγκατάστασης"