Τα αποτελέσματα ήταν 33 σε "Εξαρτήματα εγκατάστασης"