Τα αποτελέσματα ήταν 16 σε "Σειρά 8870 + Μπουτονιέρα 8000"