Τα αποτελέσματα ήταν 10 σε "Εξαρτήματα εγκατάστασης"