Τα αποτελέσματα ήταν 484 σε "Εξαρτήματα universal"