Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Συνδετήρες και στηρίγματα"