Τα αποτελέσματα ήταν 12 σε "Συνδετήρες και κουτιά"