Τα αποτελέσματα ήταν 21 σε "Πλαίσιο γυαλιού καθρέφτη"