Τα αποτελέσματα ήταν 29 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"