Τα αποτελέσματα ήταν 49 σε "Μηχανισμοί μειωμένων διαστάσεων"