Τα αποτελέσματα ήταν 11 σε "Πλαίσια Rondò φυσικό ξύλο"