Τα αποτελέσματα ήταν 25 σε "Μηχανισμοί εντολών διάφοροι"