Τα αποτελέσματα ήταν 21 σε "Wooden Classic cover plates"