Τα αποτελέσματα ήταν 24 σε "Metal Classic cover plates"