Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Θερμομαγνητική προστασία"