Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"