Τα αποτελέσματα ήταν 2 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"