Τα αποτελέσματα ήταν 13 σε "Συνδετήρες και κουτιά"