Το βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο προγραμματισμού του επιτοίχιου χρονοθερμοστάτη αφής 02910 και συγκεκριμένα τον τρόπο εκτέλεσης των εξής διαδικασιών: εμφάνιση στιγμιαίας ισχύος, εμφάνιση ημερήσιας ενέργειας που καταναλώνεται / παράγεται, πλοήγηση στα ιστορικά δεδομένα, ειδοποίηση προστασίας από διακοπή ρεύματος με ρύθμιση τιμής κατωφλίου ενεργοποίησης.

Δημοσιεύτηκε στις