Τι πρέπει να κάνω εάν το σύμβολο Wi-Fi πάνω δεξιά στην οθόνη εμφανίζεται διαγραμμένο;

Ενεργοποιήστε το από το μενού Ρυθμίσεις/Φορητές συσκευές Wi-Fi/ Ενεργοποιημένος τρόπος λειτουργίας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.