Τι πρέπει να κάνω εάν το Smartphone δεν διαβάζει τον κωδικό QR για να εκτελεστεί η αντιστοίχιση με την οθόνη;

Απενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων στο Smartphone και ενεργοποιήστε το WI Fi στο ίδιο δίκτυο που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη κωδ. 40507

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.