Τι πρέπει να κάνω εάν δεν γίνεται προώθηση των κλήσεων στο Smartphone;

  • Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Προώθηση κλήσης»
  • Ελέγξτε εάν το «συννεφάκι» πάνω από το σύμβολο WI FI είναι πράσινο
  • Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση δεδομένων ή Wi Fi στο Smartphone
  • Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της γραμμής ADSL/Wi Fi

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.