Έχω συνδέσει έναν αισθητήρα για ρολά κωδ. 01825 στη μονάδα επέκτασης εισόδων κωδ. 01709, αλλά δεν ανιχνεύει την κίνηση του ρολού.

Στις παραμέτρους της κεντρικής μονάδας (στο By-alarm Manager) Inputs > Special functions > Switch Alarm - pulses for alarm(Είσοδοι > Ειδικές λειτουργίες > Διακόπτης συναγερμού-παλμοί για συναγερμό), μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό και τη διάρκεια των παλμών (βάσει προεπιλογής, 1 παλμός, 160ms). Γενικά, για μια επαφή ρολού, οι ρυθμίσεις είναι οι εξής: από 3 έως 6 παλμούς (ελέγξτε την κίνηση του ρολού), 2ms.

 

 

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.