Το πληκτρολόγιο 01705 εμφανίζει την ένδειξη «See cautions» (ελέγξτε τις ειδοποιήσεις) και δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο μενού με τον κωδικό τεχνικού εγκατάστασης.

Αυτό συμβαίνει όταν στις παραμέτρους του πληκτρολογίου έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή «conform EN 50131» (σε συμμόρφωση με το EN50131).

Σε αυτήν την περίπτωση, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού τεχνικού εγκατάστασης, πρέπει πρώτα να αποκτήσετε πρόσβαση με τον κωδικό χρήστη και, στη συνέχεια, με τον κωδικό τεχνικού εγκατάστασης.

Ρυθμίστε την επιλογή NO (Όχι) στην παράμετρο «conform EN 50131» (σε συμμόρφωση με το EN50131), εάν δεν απαιτείται.

 

 

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.