Στο σύστημα είναι τοποθετημένοι δύο ενεργοποιητές κωδ. 20478/19478/14478 αλλά ο δεύτερος δεν αναγνωρίζεται από την κεντρική μονάδα παρά τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτοεκμάθησης των μηχανισμών (κατευθυντήριες οδηγίες για τον προγραμματισμό).

Το σύστημα δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση πολλών ενεργοποιητών με την ίδια διεύθυνση ή με διαφορετικές διευθύνσεις από 1 έως 8.

Ελέγξτε εάν έχετε ακολουθήσει σωστά τη διαδικασία επισήμανσης διεύθυνσης «Connectors addressing» που αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος.

Προσοχή: η διαδικασία είναι παρόμοια με τη «Parameters programming», με εξαίρεση τη διαφορετική ακολουθία ενεργοποίησης των λυχνιών led του μηχανισμού.

 

 

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.