Όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός του συστήματος, δεν αποστέλλονται πάντα ειδοποιήσεις μέσω sms ή οι ειδοποιήσεις δεν είναι ολοκληρωμένες (δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τη ζώνη σε κατάσταση συναγερμού).

Για τη σωστή λειτουργία των ειδοποιήσεων μέσω SMS, πρέπει να ρυθμίσετε κατάλληλα, μέσω του λογισμικού By-Alarm Manager ή του πληκτρολογίου 01705, τον τύπο του συμβολαίου της τοποθετημένης κάρτας SIM «Rechargeable or Contract».

Εάν η ρύθμιση είναι εσφαλμένη, η κεντρική μονάδα δεν βελτιστοποιεί τη διαχείριση των SMS.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάρτα SIM του παρόχου Vodafone, ακόμη και αν ο τύπος του συμβολαίου είναι «Rechargeable SIM» (Καρτοκινητό), θα ρυθμιστεί η επιλογή «Contract SIM» (SIM με συμβόλαιο), καθώς ο πάροχος έκανε τροποποιήσεις (στον Σεπτέμβριο του 2016) σε ορισμένες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρύθμιση «Rechargeable SIM» (SIM καρτοκινητό).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.