Ένα πλήκτρο ενεργοποίησης ενός σεναρίου μπορεί επίσης να ανήκει σε μια ομάδα ;

Όχι, μπορεί να ελέγξει μόνο το σενάριο .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.