Ένα σενάριο που δημιουργήθηκε ως Κανονικό μπορεί να μετατραπεί σε Γενικό και το αντίστροφο;

Όχι , θα πρέπει να διαγραφεί και θα αναδημιουργηθεί .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.