Ένα σενάριο μπορεί να ανακαλέσει και τις ειδικές συνθήκες του Ελέγχου Φορτίων ;

Όχι, τα φορτία μπορούν να δεχθούν εξαναγκασμό σε λειτουργία ON με τη βοήθεια ενός ανακλινόμενου διακόπτη διαμορφωμένου στο γκρουπ του εν λόγω φορτίου: πιέζοντας το άνω μέρος του διακόπτη το φορτίο θα εξαναγκαστεί σε ON και πιέζοντας το κάτω τμήμα θα επαναρυθμιστεί στη καθορισμένη λειτουργία που ορίζεται στο κεντρική μονάδα (αν στο κέντρο έχει οριστεί ως πάντοτε απενεργοποιημένο Off, τότε η πίεση από το κάτω μέρος του ανακλινόμενου θα θέσει το φορτίο σε OFF ).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.