Ένα σενάριο μπορεί να ανακαλέσει τις ειδικές συνθήκες του κλίματος ;

Φυσικά , στην υλοποίηση ενός σεναρίου μπορείτε επίσης να εισάγετε την επιθυμητή ρύθμιση των θερμοστατών , μαζί με τις ομάδες φωτός κλπ . (Π.χ. σενάριο νύχτας : απενεργοποιώντας όλα τα φώτα και τους θερμοστάτες τίθονται σε νυχτερινή μείωση ). Μόνο οι κεντρικές περιοχές μπορούν φυσικά να οριστούν σε Αυτόματη λειτουργία από ένα σενάριο γιατί μόνο εκείνες οι ζώνες λειτουργούν ως Αυτόματος Χρονοθερμοστάτης.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.