Έχω μια εξασθένηση της έντασης στις βαθμίδες ανοικτής ακρόασης Sound System 20555 και της βιντεοθυροτηλεφώνου Vimar, γιατί;

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια φωνητικής λειτουργίας δεν έχουν αντιστραφεί στο ζυγό ELVOX 6560 και ότι ο ζυγός δεν έχει τοποθετηθεί ανεστραμμένος

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.