Έχω περισσότερες εγγεγραμμένους χρήστες στην κεντρική μονάδα και ενεργοποιημένους για την διαχείριση του SAI , αλλά έχω την δυνατότητα εισαγωγής/αποσύνδεσης χωρίς η κεντρική μονάδα να απαιτεί ένα κωδικό πρόσβασης, γιατί;

Αν θέλετε να διαφοροποιηθούν οι καταχωρήσεις του SAI , ανάλογα με τους χρήστες , θα πρέπει να αφαιρεθούν τα δικαιώματα πρόσβασης στο SAI του χρήστη "Φιλοξενούμενος", από το μενού Ρυθμίσεις .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.