Αγόρασα ένα στηρικτικό Eikon μπορώ να εγκαταστήσω μια πλάκα της σειράς EikonEvo ;

Όχι , κάθε σειρά παρέχει ειδική υποστήριξη με σχετική πλάκα πινακίδα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.