Αν έχω μια συσκευή διαμορφωμένη σε πολλές ομάδες, μπορώ να διαφοροποιήσω τις παραμέτρους της, από τη μία ομάδα στην άλλη;

Όχι, μεταβάλλοντας τις παραμέτρους της συσκευής σε μια ομάδα, αυτόματα μεταβάλλονται οι παράμετροι του ίδιου, στα άλλα γκρουπ όπου είχε διαμορφωθεί.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.