Αν κάνω μια αλλαγή στο σύστημα By-me ( SAI ή/και αυτοματισμού), αυτόματα αλλάζουν οι οθόνες στην Οθόνη αφής;

Όχι , τη στιγμή που θα κάνετε τις αλλαγές στην κεντρική μονάδα είναι αναγκαία η εισαγωγή των δεδομένων στην κεντρική μονάδα του ίδιου συστήματος με την EasyTool και της αποκλειστικής σελίδας Αφής, πατήστε το κουμπί "Επεξεργασία". Σε αυτό το σημείο το EasyTool θα αναφέρει τυχόν αλλαγές που παρατηρούνται μεταξύ των παλαιών και των νέων ρυθμίσεων . Οι διαγραμμένες συσκευές θα αφαιρεθούν αυτόματα από τις σελίδες της οθόνης Αφής και θα αρκεί απλά προσθέστε τις καινούργιες.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.