Αν πρέπει να πραγματοποιήσω ένα σύστημα ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανάθεση του συστήματος ;

Μετά την αγορά των τεμαχίων θα πρέπει να αναλάβει ένας έμπειρος προγραμματιστής (Service Provider) για την εκκίνηση λειτουργίας του συστήματος και την εγκατάσταση/διαμόρφωση του Λογισμικού στον Υπολογιστή . 

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.